Eddie Mol

NIEUWE MAAN

Na een geslaagde editie Nieuwe Maan festival in januari, is het programma voor het volgende seizoen alweer bijna rond! Nieuwe Maan festival verwelkomt je van 5 t/m 12 januari 2025 met nieuwe inspirerende maanredes, voorstellingen en performances. Binnenkort gaat het hier programma online.

De maan is dit festival het symbool voor transformatie en verbinding. De reis naar de maan gaf ons in de vorige eeuw een gezamenlijk doel waardoor het onmogelijke mogelijk werd. Die verbondenheid lijkt deze dagen soms ver te zoeken. Klimaatverandering, overbevolking, pandemieën. De mensheid staat vandaag de dag voor grote uitdagingen en een opgave tot transformatie. Op zoek naar nieuwe vergezichten schetsen theatermakers en vooruitdenkers nieuwe perspectieven op de toekomst. Welke ‘moonshots’ zijn er nodig om onze grote fundamentele ambities voor de toekomst en die van de volgende generatie te bereiken?

Januarimaand vol theater, kunst, kennis en wetenschap 
Verheug je op een programma vol theater, kunst, kennis en wetenschap tijdens Nieuwe Maan festival van10 t/m 30 januari. Met Maanredes, voorstellingen en performances. 

Op zoek naar nieuwe vergezichten, nieuwe verbondenheid en een nieuw verhaal
BrabantKennis is een onafhankelijke denktank die op een nieuwsgierige en vernieuwende manier verborgen ontwikkelingen die impact (gaan) hebben op Brabant signaleert en verkent. Hun manier van kijken biedt de mogelijkheid meer te zien dan je normaal ziet, en stimuleert door anders te kijken ook anders te gaan doen. Het doel is om provinciemakers te inspireren bij het vormgeven van de toekomst, vanuit kennis én creativiteit.

Het Parktheater biedt met haar theaterprogramma een ander perspectief. Theatermakers gaan uit van eigen werkelijkheden en doen op geheel andere wijze een beroep op verbeeldingskracht, fantasie en creatief denken. 

Het Parktheater en BrabantKennis kijken beiden verder dan hun primaire rol en juist op het snijvlak van verbeelding, kennis en nieuwe perspectieven vinden ze elkaar. Dat biedt  de kans om nieuwe vergezichten te schetsen, zowel vanuit het perspectief van theatermakers, als dat van kennis en wetenschap. 

VOORSTELLINGEN


Er staan diverse interessante voorstellingen op het programma. 

MAANREDES


In Maanredes komt de verbeeldingskracht van theater samen met wetenschap en delen we nieuwe toekomstbeelden van hoop en verbondenheid. Gekoppeld aan de voorstellingen geven verschillende vooruitdenkers een Maanrede: Marjan Slob (Denker des Vaderlands), Bart Wernaart (lector Moral Design Strategy, Fontys), Jessica den Outer (milieujurist, auteur Rechten voor de Natuur) en Elisah Pals (klimaatpsycholoog). 

Maanredes zijn inspirerende keynotes, met wetenschap en kennis als vertrekpunt en theater als katalysator van verbeeldingskracht en creatief denken. Voor een metersgrote, verlichte maan in een verder donkere foyer van het Parktheater, spreken de Maanredenaren tot het publiek met hun wens voor een betere wereld, een beter Brabant. De Maanredes zijn gratis te bezoeken en achteraf terug te luisteren als podcast en terug te kijken op YouTube. 

Maanrede gemist?


Alle Maanredes worden opgenomen en zijn achteraf terug te kijken op Youtube. Of luister ze via de podcast op Spotify. Ook de Maanredes van 2023 (van Sander Schimmelpenninck, Heleen de Coninck, Katrien ter Meer en Jurriën Hamer) zijn nog steeds terug te kijken.  

Bekijk hier de maanredes         Beluister hier de podcast

Bustour Stop. Luister verder

Van 8 december t/m 8 januari vind je in het Theatercafé de expositie Bustour Stop. Luister verder van BrabantKennis. Het is onderdeel van de verkenning Bubbels & breuklijnen. In de installatie maakt BrabantKennis de persoonlijke leefwerelden van Brabanders in de Bus zichtbaar en voelbaar. Hoe ziet Brabant er uit door de ogen van de busgebruikers? Wat zie je (niet) van Brabant in de bus? Hoe ervaren deze Brabanders bubbels en breuklijnen en wat betekent dit voor hen? Brengt de bus Brabanders nader bij elkaar of vergroot zij juist (letterlijk) de afstand? Beluister en/of lees de persoonlijke fragmenten in de bus. Dagelijks te bezoeken. 

SUPER FARMER BROS

Tijdens Nieuwe Maan Festival kun je in het Theatercafé kijken naar de game stream Super Farmer Bros. Een kunstwerk over de uitputtende strijd van de boer met het land, het systeem en de maatschappij.

Je volgt hoe de spelers Boer Aerts, Boer Bols, Boer Coppens en Boer Dekkers zich zo goed mogelijk staande proberen te houden in de landbouwwereld. Een wereld waarin ze niet alleen te maken krijgen met de weerelementen, maar ook met een systeem waarin er spelregels zijn die wel eens durven te veranderen en waarop ook van buitenaf commentaar geleverd wordt.

Theatermaker Ilse Oostvogels en beeldend kunstenaar Lisanne Meijers zoomen in op de akkerbouw anno nu. Met de vendeliers van de Gelmelzwaaiers en een beweger creëren ze, te midden van de agrarische landschappen van de Noorderkempen, een beeldende compositie met vlaggen op elektronische beats.

Credits
van Lisanne Meijers & Ilse Oostvogels met Guus Brosens, Rik Brosens, Tom Crits, Cis Noyens, Vincent Saffrie muziek Bastian Benjamin in opdracht van vzw OpMaat en Erfgoedcel Noorderkempen met dank aan de Vlaamse Gemeenschap, Gelmelzwaaiers, Studio 27, Eva Van Loock, De Bonte Beestenboel, Bart Antonissen bvba 

Dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door Grensverleggers, regeling ter ondersteuning van culturele samenwerkingen tussen partijen in Vlaanderen, de Provincie Noord-Brabant, de Provincie Limburg en de Provincie Zeeland.

Waarom organiseren Parktheater en BrabantKennis dit festival? 


Parktheater Eindhoven wil meer zijn dan alleen een aanbieder van voorstellingen en meer dan een gebouw in de stad Eindhoven. We zien het als taak om Eindhoven te versterken, te benutten en uit te dagen. En daarmee een leidende rol te vervullen in de ‘Raakbare Samenleving’: een inspirerende, inclusieve, delende en helende samenleving.  

BrabantKennis verruimt de blik op het nu en verbindt kennis met beleid. Hun visie is dat betekenis geven aan kennis essentieel is voor het welbevinden en de toekomst van Brabant. Daarom verkennen ze op eigen wijze de toekomst van Brabant: onafhankelijk, nieuwsgierig en vernieuwend in vorm. Ze prikkelen tot nadenken en houden Brabant scherp. Dat doen we vanuit een positieve grondhouding maar met een dwarse kijk om zo politiek, beleid en samenleving in Brabant scherp te houden. 

Dit keer slaan Parktheater en BrabantKennis de handen ineen, om onze missies voor een sterke, toekomstbestendige samenleving te verenigen in een programma vol inspiratie, verwondering, kennis en vergezichten. Om zo Brabant, en Eindhoven, beter te begrijpen en versterken.

Daria Miasoedova
LaPiratesse
Een uitzonderlijke totaalbeleving, een nieuw universum, met een rijke mix van modern klassiek, tot jazz en pop-rock, wereldmuziek, als ook dans, visuals, fashion-design en spoken word.

OPENINGSAVOND

Op woensdag 10 januari vond de officiële opening van Nieuwe Maan plaats. Een bijzondere avond met een optreden van performance band LaPiratesse. Creatief alleskunner en frontvrouw Inez Wolters benadert haar nummers als visuele live clips en gebruikt het podium om te protesteren en onszelf te activeren.

Daarna gaf Denker des Vaderlands Marjan Slob voor onze levensgrote maan een Maanrede over ons vermogen om de realiteit lief te hebben, ook al is die realiteit niet altijd hoopvol en mooi. Dit alles gekoppeld aan de dimensie spiritualiteit.

De avond werd afgesloten met de voorstelling 𝘡𝘷𝘪𝘻𝘥𝘢𝘭 van het Belgische theatergezelschap Berlin. Een universeel portret over eenzaamheid, overleving, armoede, hoop en liefde in Tsjernobyl.