Primair onderwijs

Verbeeldingskracht, noodzaak voor de toekomst!

Parktheater Eindhoven wil je verrassen, verwarren, verstillen en verwonderen. Door theater word je meegesleept in een magische wereld of je krijgt een andere kijk op de wereld. Het stimuleert je in te leven in een ander maar ook om op een andere manier naar jezelf te kijken. En dat is nodig om de beste versie van jezelf te zijn en samen de beste versie van de wereld.


Schoolvoorstellingen

Voor leerlingen van het Primair Onderwijs organiseren wij speciale schoolvoorstellingen, die onder schooltijd plaatsvinden. De voorstellingen worden afgestemd op de leeftijd van de leerlingen. Via CultuurStation kunnen scholen hiervoor boeken.


Binnenschoolse activiteiten – Aansluiten bij de school

Het Parktheater biedt een ruim educatief aanbod zoals interactieve rondleidingen en de begeleiding bij een voorstelling in de vorm van een educatieve workshop en/of nagesprek. Wij maken deel uit van de CmK-regeling (Cultuureducatie met Kwaliteit) en de binnenschoolse activiteiten zijn zowel via Cultuurstation als direct bij ons aan te vragen. Graag sluiten we met onze binnenschoolse activiteiten goed aan bij de wensen van de school. 


Naschoolse Activiteiten – Ouderbetrokkenheid stimuleren

Leren stopt niet zodra de bel gaat. Graag sluiten wij aan bij actuele en maatschappelijke thema’s die ook bij jou op school spelen. Een prikkelende voorstelling, een educatieve workshop of nagesprek zorgt voor verdieping; een andere kijk en bewustwording. Door dit na school in het theater aan te bieden aan de kinderen en de ouders/verzorgers kunnen wij ook de ouderbetrokkenheid bij deze onderwerpen stimuleren! 

Wie mogen we benaderen binnen je school?
Wij zoeken naar een goede manier in het contact leggen met de scholen en hun leerlingen met ouders/verzorgers. Het Parktheater kan aanvullend zijn aan het curriculum en de visie van de school. Leren door te ervaren, ook in een andere omgeving.
Graag zouden we contact leggen met bijvoorbeeld een ICC’er of lid van de oudercommissie, om ons aanbod goed af te stemmen en samen te zoeken naar mogelijkheden van verdieping. Vul hier de contactgegevens in.


Stedelijk Programma Creativiteit

Hierin werken vijf culturele instellingen (Parktheater, Eindhovens Museum, Van Abbemuseum, CKE en Bibliotheek) samen met Korein, het Platform van de Kindcentra in Eindhoven en de schoolbesturen van SALTO en SKPO. We zoeken samen naar mogelijkheden om op basis van Cultuur&ik scholen en kinderopvang te ondersteunen bij het centraal stellen van het creatief proces (in tegenstelling tot een product).

Bel vooral voor mogelijkheden, of heb je een bepaalde wens, we horen het graag.

Bel Jantine        Mail Jantine