©Lambert de Jong

Toenadering zoeken, zo vanzelfsprekend

Hartverwarmende eerste repetitie Momentum van PRA Muziektheater


De coronatijd heeft nare bijverschijnselen. Contact maken voelt niet meer als vanzelfsprekend. We missen aanraking en spontaniteit. Eenzaamheid. 
Al deze afstand verdwijnt voor even, bij de eerste repetitie van Momentum.    

Voetgeroffel. Eerst zacht en langzaam, dan steeds harder en sneller. Ongeveer twintig deelnemers zitten in een kring op de Grote Foyer. De vloer is door middel van tape ingedeeld in anderhalvemeter-vakken. 
Ik ben bij de eerste repetitie van Momentum, een voorstelling over contact maken, toenadering en ontregeling. Op 4 oktober is dit muziek- en dansspektakel te zien in DOMUS DELA in Eindhoven.

Nu is het moment om door te gaan
Hoe doe je dat, een voorstelling maken met anderhalve meter afstand tussen de artiesten?
Artistiek leider van PRA Muziektheater Monique Masselink zegt het bij aanvang: ‘In de zomer van 2019 zijn we al begonnen met de voorbereidingen. Na een tijd waarin we allemaal thuis hebben gezeten is nu het moment om door te gaan. We hebben er maanden op gestudeerd en van alles uitgeprobeerd om de voorstelling te kunnen maken met anderhalve meter tussen ons. We gaan het nu doen.’

Het is een bont gezelschap: kinderen, vitale ouderen en enkele acteurs met het syndroom van down. Samen met professionele dansers en een aantal studenten van de Fontys Dansacademie komen ze, als een perpetuum mobile, in beweging. 

Zintuigen
Als vanzelf gaan mijn zintuigen open. Mijn ogen springen van acteur naar acteur, omdat ze zo ontwapenend zijn. De geluiden van roffelende voeten, ritmisch slaan op borstkassen en viool- en saxofoonklanken doen mij de oren spitsen. Soms ontstaat de muziek door de beweging, dan weer ontstaat de beweging door de aansporing van de violisten of de saxofonist. Mijn lijf beweegt vanzelf mee.

Iedereen heeft zijn eigen anderhalvemeter-vak. Tijdens het bewegen houdt iedereen afstand. De afstand tussen de acteurs speelt geen enkele rol in mijn beleving van de bewegingen, het spel en de muziek. Het contact tussen de artiesten is warm en vanzelfsprekend.

Twee dansers stelen voor even de show.

Andrea, één van de dansers/choreografen, leidt de groep en zet als eerste een beweging in bij de voorstelronde. Dan nemen de deelnemers die beweging van haar over. Eerst met het uitspreken van hun namen. Daarna is er alleen nog mime. Ieder beweegt op zijn of haar eigen, persoonlijke manier.

Sierlijk
De een maakt een sierlijk dansje. De ander een uitvergroot, timide gebaar en de volgende reageert daar weer op. Ze gooien een fictief voorwerp behoedzaam naar elkaar over. De viool improviseert. Met dan weer dromerige, dan weer plagerige of opzwepende klanken. 

Steeds meer deelnemers bewegen en improviseren nu met elkaar, wat ontaardt in een stoelendans. Een oude dame spoedt zich naar een stoel, die net voor haar neus wordt weggekaapt. De groep acteurs lopen nu in stoet achter de twee violisten aan. Daarna draaien ze de rollen om. Alles lijkt vanzelf te gaan. Grenzen verdwijnen en alles wordt vloeibaar. 

Zwiepende armen en benen
Andrea: 'Volg Sofie!' De deelnemers doen het jonge meisje na met zwiepende armen en benen, uitmondend in swingende moves. 'Volg nu Mischa, de jongen in de hoek!' Iedereen beweegt nu net als Mischa, een van de jongens met het syndroom van down. 'We kijken naar Marianne hoe mooi ze kan dansen!' Alle ogen zijn op de oude dame gericht, die haar lichaam vrij laat bewegen op de muziek. Twee jonge meisjes pakken het podium en geven een hyperenergiek dansje weg. 

Iedereen werd gezien
Na anderhalf uur zit iedereen weer op de stoelen. De eerste kennismaking was bijzonder: De deelnemers reageren: ‘Heel erg mooi zonder iets gezegd te hebben’, ‘Iedereen werd gezien’, ‘Ik was de hele tijd aan het lachen van binnen’ en ‘Het heeft echt indruk op me gemaakt, het is liefde.’
Monique sluit af: ‘We hebben al bijna een hele voorstelling gemaakt. Als we het met gevoel doen, dan komt het goed’. 

Contact maken en toenadering zoeken voelde vanmiddag - mét anderhalve meter afstand - voor even weer vanzelfsprekend.


Momentum - PRA Muziektheater
Zondag 4 oktober, DOMUS DELA, Paterskerk
Aanvang 13.30 en 16.00 uur
Tickets: € 5,00 

PRA werkt in deze productie samen met Parktheater Eindhoven, Vitalis, Domus DELA, Theaterwerkplaats Tiuri, Podium Bloos, Cultuur Compaan Roosendaal en Roosendaal Danst


Reageren op dit interview? Mail naar loes@parktheater.nl

Alle blogs van Loes