Parktheater Impact

Van betekenis zijn met de kracht van kunst, cultuur en creativiteit

Al bij de geboorte in 1964 kreeg het Parktheater de missie mee om inwoners van stad en regio te voorzien van meerdere perspectieven, culturen, smaken en kleuren.  Voor de komende jaren is het bieden van meer perspectief vertaald in de missie ‘Meer dan jij...’.

Het van betekenis willen zijn voor iedereen heeft het Parktheater altijd als een lovenswaardig streven gezien. Van betekenis zijn in een samenleving betekent onderdeel zijn van die samenleving. We zijn onderdeel van het grotere geheel. Met de verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen, met de verantwoordelijkheid voor samen. En daarbinnen een essentiële rol voor kunst, cultuur en creativiteit. Op zoek naar nieuwe vormen van theater maken en beleven. Op zoek naar nieuwe verbindingen en nieuwe samenwerkingen, door open en anders te denken, creatief te zijn en inspiratie haar werk te laten doen.

Parktheater Impact bundelt alle activiteiten van het Parktheater die van toegevoegde waarde zijn en zorgen voor een positieve impact op de stad, de samenleving en de wereld om ons heen. 

Duurzame doelen voor de wereld
Het Parktheater verbindt zich sinds 2020 aan de sustainable development goals (SDG’s). Deze 17 door de Verenigde Naties benoemde duurzaamheidsdoelen moeten gaan zorgen voor een betere wereld in 2030. Als Parktheater kunnen we niet de hele wereld redden, maar op onze eigen culturele en theatrale vierkante meter kunnen we wel alles uit de kast halen om een bijdrage te leveren. Met ons programma, onze projecten en verbindingen in kunst, cultuur en creativiteit.