Stedelingen

biedt mensen met een verstandelijke beperking een podium

In 2019 ontstond Stedelingen, een samenwerkingsverband tussen Parktheater Eindhoven, Stichting Carte Blanche en zorgorganisatie Lunet. Het doel van Stedelingen is om mensen met een verstandelijke beperking een podium te bieden.

De eerste voorstelling in 2019 was een groot succes en zorgde ervoor, dat de creatieve mogelijkheden en talenten van deze vaak miskende groep mensen in onze samenleving zichtbaar werden. Deze samenwerking kreeg in 2022 een vervolg met de voorstelling De Koning is dood, leve de koning.  

Creatieve talenten die niet of nauwelijks zichtbaar zijn, een gezicht geven


Aanleiding voor Stedelingen was de wens van Lunet, om cliënten van Lunet, die over creatieve talenten beschikken, maar niet of nauwelijks zichtbaar zijn, een gezicht te geven. Carte Blanche heeft ervaring met zowel mensen met een beperking, als werken binnen theater en beeldende kunst. Het Parktheater wil met haar programmering van betekenis zijn voor de samenleving en zoekt steeds naar nieuwe vormen van theater maken. 

De samenwerkingspartners hebben een gezamenlijke ambitie in het domein tussen zorg en kunst. Stedelingen laat de meerwaarde zien van een diverse samenleving en staat voor inclusiviteit.  De acteurs en de medewerkers achter de schermen zijn zowel mensen met als zonder een beperking. Stedelingen is van meerwaarde voor de stad.

"Op zoek naar geluk, mét een beperking

Het Eindhovens Dagblad (ED) publiceerde een mooi artikel over Stedelingen: "‘onzichtbare’ mensen met een beperking die in de schijnwerpers worden gezet".

Lees hier het artikel

Welkom
Tijdens de voorstellingsavonden zijn deelnemers van Lunet zorg ook actief in de horeca, publieksontvangst en garderobe van het Parktheater.  

Samenwerkingspartners 

De samenwerkingspartners hebben een gezamenlijke ambitie in het domein tussen zorg en kunst. Lees hier meer over de partners: 

Medewerkers en deelnemers aan het woord

Stedelingen wordt mede mogelijk gemaakt door:

Cultuur Eindhoven | VSB Fonds | Fonds voor Cultuurparticipatie 

Kunst en cultuur in de zorg

De functie van kunst en cultuur binnen de zorg is een onderwerp van onderzoek en discussie. Steeds meer vindt de overtuiging ingang dat deze kunst- en cultuuractiviteiten een maatschappelijke meerwaarde hebben voor de mensen die gebruik maken van het zorgaanbod. We hopen met Stedelingen een bijdrage te leveren aan de documentatie over kunst binnen de zorg.

Uit Stedelingen blijkt dat het programma positieve effecten heeft, maar ook dat mensen daarna meer willen. Ze zijn geactiveerd, verwonderd doordat zij zijn geactiveerd op een stukje ‘ik’ waar de mensen vanuit de zorg nog geen of onvoldoende verbinding mee maakte. Cliënten ontdekten dat ze nieuwe dingen goed kunnen en maken op creatieve wijze grote stappen voorwaarts.  Dit levert veel meerwaarde op voor de dagelijkse zorgbegeleiding van deze cliënten. Doordat zorgverleners onderdeel zijn van het theaterstuk zien zij de cliënten met andere ogen, zij zien andere talenten en ‘de mens achter de cliënt’. 

Het zou mooi zijn als Stedelingen er toe gaat bijdragen dat het beleid binnen het zorgdomein wordt bijgestuurd en dat culturele interventies onderdeel zou kunnen worden van de dagbesteding.

Het welbevinden van de mens staat daarbij voorop. Dit sluit aan op het brede denken over gezondheid zoals onder andere vorm gegeven in het concept Positieve Gezondheid. 

Bij Positieve Gezondheid gaat het om de bijdrage die geleverd wordt aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Hierin wordt naar lichaamsfuncties en dagelijks functioneren gekeken maar ook naar het mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven en sociaal maatschappelijk participeren. 

Samen weet je meer

  • De samenwerkingspartners starten met andere zorg- en welzijnpartners in de provincie ‘Proeftuin' met als doel innovatieve inzichten te verzamelen ten aanzien van cultuurkracht in de zorg. 
  • Lunet doet onderzoek naar effecten van theater op de positieve
    gezondheid van cliënten van Lunet. Deze effectmeting geeft inzicht in de kracht van cultuur bij mensen met een verstandelijke beperking. 

Voorstellingen over onderwerpen uit de zorg

Theater is bij uitstek een middel om verhalen uit de zorg te vertellen. Er zijn nogal wat onderwerpen die theatermakers onder de loep nemen. Verhalen over cliënten en hun gezondheidsproblemen, verhalen over familie en medewerkers. Het mooie van voorstellingen over de zorg is dat ze kunnen helpen om onderwerpen zichtbaar of bespreekbaar te maken of om zorgprofessionals en andere mensen aan het denken te zetten. Of te relativeren.