Anbistatus

Parktheater Eindhoven NV is door de Belastingdienst aangewezen als Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften van particulieren en bedrijven zijn daardoor extra aftrekbaar van de belasting. Bovendien is het Parktheater vrijgesteld van betaling van schenk- en erfbelasting en komt elke schenking in zijn geheel ten goede aan onze activiteiten.

Parktheater is trots op wat ze doet en voldoet graag aan de wettelijke publicatieplicht: 

Donateur worden?
Wil je als particulier of bedrijf ons steunen met een eenmalige of periodieke gift en gebruik maken van de extra hoge belastingaftrek? Bekijk de mogelijkheden om donateur te worden.