Parktheater verbindt

Van betekenis zijn met de kracht van kunst, cultuur en creativiteit

Parktheater Eindhoven heeft tot doel bezoekers te raken en bij te dragen aan mooie ontmoetingen van theatermakers met het publiek.  

Iedereen is uitgenodigd om mee te doen, mee te beleven, mee te maken, mee te praten en mee te beslissen. We willen open en bereikbaar zijn voor de hele samenleving. Voor de stad en haar bewoners van betekenis zijn. We gaan voortdurend de uitdaging aan om nieuwe doelgroepen aan ons te binden. Met nieuwe initiatieven, samenwerkingen en projecten.

Het Parktheater wil bijdragen aan een sociale en duurzame maatschappij en we sluiten daarvoor aan bij de Sustainable Development Goals. Deze 17 door de VN benoemde duurzaamheidsdoelen moeten gaan zorgen voor een betere wereld in 2030.

Maatschappelijke projecten
Naast een veelzijdig theaterprogramma initieert en ondersteunt het Parktheater diverse maatschappelijke culturele projecten in de stad die een bijdrage leveren aan de samenleving. 

Met elkaar in gesprek gaan

Het Parktheater wil met theater uitnodigen tot een gesprek, met verschillende generaties en vanuit verschillende invalshoeken.  Theater inzetten als middel om met elkaar in gesprek te gaan over de onderwerpen die op dat moment leven en belangrijk zijn in de samenleving. Laten we samenkomen en in gesprek gaan om tot nieuwe inzichten te komen en om inzichten te delen. 

Samenwerking

Parktheater Eindhoven gaat samenwerkingen aan met vele maatschappelijke partners in de stad.  Uit steeds meer wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat actieve deelname aan culturele activiteiten positieve effecten heeft op de gezondheid en het welbevinden.  

Inclusief en toegankelijk 

We willen open en bereikbaar zijn voor de hele samenleving. Voor de stad en haar bewoners van betekenis zijn. We gaan voortdurend de uitdaging aan om nieuwe doelgroepen aan ons te binden. Hokjes doorbreken, taboes wegnemen en zo drempels verlagen.

De toekomst van theater 

Parktheater onderzoekt voortdurend de toekomst van theater. Door te investeren in talentvolle nieuwe makers talent binnen de broedplaats THINX, door kinderen een belangrijke plek te geven en door het gebouw beschikbaar te stellen aan maatschappelijke initiatieven.

Voorstellingen met context 

Theatermakers maken vaak voorstellingen vanuit een maatschappelijke betrokkenheid. Ze houden zich bezig met de grote vragen van vandaag en de toekomst. Ze tonen ons andere perspectieven, houden ons een spiegel voor of laten ons reflecteren over onszelf en de wereld. Ervaringsdeskundigen staan soms ook zelf als artiest op het podium en delen hun ervaringen.

Zo is bijvoorbeeld theater is bij uitstek een middel om verhalen uit de zorg te vertellen. Ze kunnen helpen om onderwerpen zichtbaar of bespreekbaar te maken of om mensen aan het denken te zetten. Of te relativeren. 

Duurzame doelen voor de wereld

Het Parktheater verbindt zich sinds 2020 aan de sustainable development goals (SDG’s). Deze 17 door de Verenigde Naties benoemde duurzaamheidsdoelen moeten gaan zorgen voor een betere wereld in 2030. Als Parktheater kunnen we niet de hele wereld redden, maar op onze eigen culturele en theatrale vierkante meter kunnen we wel alles uit de kast halen om een bijdrage te leveren. Met ons programma, onze projecten en verbindingen in kunst, cultuur en creativiteit vertalen we relevante SDG's naar het theater en werken we aan impact op leefbaarheid, gezondheid, sociale inclusie en een fijnere wereld.

De kracht van samenwerken 

Het Eindhovens Preventieakkoord is een samenwerking tussen 39 partners binnen zorg en welzijn, onderwijs, bedrijfsleven en anderen die willen bijdragen aan een gezonder, fitter en gelukkiger Eindhoven. Het richt zich op de thema’s Rookvrij, Gezond Gewicht, Mentaal Welzijn, Eenzaamheid en Alcohol en Drugspreventie. Het akkoord vormt een onderdeel van de Gezondheidsnota Eindhoven 2022-2025. Met de partners, waar Parktheater onderdeel van uit maakt,  onderzoeken wij hoe wij vanuit ieders expertise en nieuwe samenwerkingsverbanden een bijdrage kunnen leveren aan de grote uitdagingen in zorg, onderwijs en welzijn.

Meer dan jij.... de gezichten van seizoen 2024/2025

Het Parktheater zet ook in het nieuwe seizoen het Meer dan jij... avontuur door. Door nieuwsgierig te zijn naar een ander en open te staan voor dialoog en ontmoeting daag je jezelf uit tot het krijgen van nieuwe perspectieven. De gezichten theaterseizoen 2024/2025 laten zien wat voor mooie dingen er kunnen gebeuren wanneer je open staat voor andere inzichten. Beleef/Doe/Praat jij ook met ons mee? 

Lees meer over Meer dan jij... 

Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door Stichting Cultuur Eindhoven