Debatwedstrijd

Europa op het podium voor jongeren vanaf 16 jaar
Mon 15 Apr ’24 09:00 - 17:00
Mon 15 Apr ’24
09:00 - 17:00
  • Mon 15 Apr ’24
    09:00 - 17:00
    Grote foyer

Een debatwedstrijd voor alle jongeren in (regio) Eindhoven. Ook teams uit van andere steden in Nederland en België zullen aanwezig zijn. Debateer mee met jouw team!

Europa en ook de Europese Unie zijn niet meer weg te denken in het Nieuws, social media en ook in ons dagelijks leven. Mede door de oorlog in de Oekraïne en in andere delen van de wereld, de geopolitieke spanningen, de toenemende polarisatie in de samenleving. Maar Europa en de Europese Unie bieden ook houvast en kansen en zeker ook voor jongeren. En zes juni zijn er Europese verkiezingen. Daarom dit grote debat in Eindhoven!

Deelname is gratis 

Voor scholen

Tijdens dit evenement debatteren leerlingen uit de stad en regio Eindhoven met elkaar inhoudelijk over Europese vraagstukken. Ook enkele groepen van buiten de regio Eindhoven kunnen (in overleg) meedoen. Leerlingen zullen zich spelenderwijs verdiepen in de Europese geschiedenis en toekomst, in Europese problemen en oplossingen.

Kennis bij leerlingen vergroten over de Europese Unie, de redenen voor Europese eenwording en de werking van Europese instituties voor burgers. Specifiek bewustzijn creëren voor de Europese Verkiezingen op 6 juni 2024. De debatstellingen worden zo gekozen en geformuleerd, dat leerlingen uitgedaagd worden om zich te verdiepen in deze onderwerpen. Zo verkrijgen zij de inzichten en argumentatie die nodig zijn om inhoudelijk te kunnen debatteren over maatschappelijke, politieke en internationale dilemma’s die belangrijk zijn voor hun eigen toekomst.

Aanpak/ methode

Daarbij zullen zij hun spreek- en kritische denkvaardigheden vergroten door deze werkvorm te beoefenen. Daarbij biedt deze debatwedstrijd Eindhovense scholen de aanleiding en opstap om debatteren als werkvorm (verder) toe te passen.

Debatteren is een “serious game” uitermate geschikt om een aantal essentiële vaardigheden te vergroten bij leerlingen:

·        Met zelfvertrouwen kunnen spreken voor publiek.

·        Het structureren van eigen gedachten en deze omzetten in heldere argumentatie voor een publiek.

·        Gericht luisteren naar nieuwe informatie en deze razendsnel kunnen analyseren.

·        Overzicht houden in complexe discussies en netwerken van argumentatie.

·        Inleven in vreemde standpunten en meerdere perspectieven kunnen verwerken in afwegingen.

Deze debatwedstrijd biedt de concrete aanleiding en structuur voor zowel leerlingen als docenten om de werkvorm te beoefenen. Daardoor zullen de genoemde vaardigheden vergroot worden.

 

Wie kan meedoen?

Elke school vaardigt een of meerdere teams -van 6 tot 8 leerlingen elk- af naar de wedstrijd. Elk team debatteert in 3 rondes met teams van andere scholen. Daarbij wordt hun standpunt per stelling per loting bepaalt (de eigen mening telt niet mee). Voor de eerste ronde wordt de stelling lang tevoren bekendgemaakt (long-prep), zodat de leerlingen een complex onderwerp kunnen onderzoeken om het debat te verrijken. In de laatste twee rondes kan ook gekozen worden voor stellingen die pas 20 minuten voorafgaand bekend worden gemaakt (short-prep). Deze variant vraagt juist meer van het improvisatievermogen, de algemene kennis en creativiteit van de debaters. Een mix van short- en long-prepstellingen maakt de wedstrijd leerzamer en uitdagender voor de deelnemers. In elk debat worden door een deskundige jury punten toegekend voor argumentatie, weerlegging, interactie en presentatie. Het team dat na 3 rondes de meeste punten verzameld heeft, wint de wedstrijd. Winst en verlies zijn niet doorslaggevend: het is beter om een kwalitatief goed debat te verliezen dan een slecht debat te winnen.

09:30 - 10:00 Aankomst en registratie deelnemers

10:00 - 10:30 Opening, welkomstwoord

10:30 - 11:45 Debatronde 1 (in alle zalen parallel)

11:45 - 12:15 Lunch

12:15 - 13:30 Debatronde 2 (in alle zalen parallel)

13:30 - 13:45 Koffiepauze

13:45 - 15:00 Debatronde 3 (in alle zalen parallel)

15:00 - 15:45 Prijsuitreiking

15:45 - 16:45 Borrel

Meer dan jij...

Beleef jij mee? Doe jij mee? Praat jij mee?

In seizoen 2023/2024 presenteren we, naast ruim 330 voorstellingen, meer bijzonders.
Iedereen is welkom en uitgenodigd om deel te nemen. 

Lees meer