Sawdust Symphony

Michael Zandl, David Eisele & Kolja Huneck
STROOM
Tue 12 Dec ’23 20:30
Modern circus over het menselijk verlangen altijd maar te blijven creëren
Tue 12 Dec ’23
20:30

In a society where old-fashioned craftsmanship seems to be disappearing, this contemporary circus performance responds to the human desire to keep on creating: the process from idea to actual construction, the relationship between man and his tools, and the tragedy of working on a project. Three obsessed characters take the audience on a unique 'do-it-yourself' experience in which they discover and transform their own workspace and themselves. Sawdust Symphony is an intense dialogue between frustration, euphoria and the smell of petrol.

In een maatschappij waar ouderwets vakmanschap lijkt te verdwijnen speelt deze contemporary circusvoorstelling in op het menselijk verlangen om alsmaar te blijven creëren: het proces van idee tot werkelijke constructie, de relatie tussen de mens en zijn gereedschap en de tragiek van het werken aan een project. Drie geobsedeerde personages nemen het publiek mee in een unieke ‘do it yourself’-ervaring waarin zij de eigen werkruimte én zichzelf ontdekken en transformeren. Sawdust Symphony is een intense dialoog tussen frustratie, euforie en de geur van benzine.

Let us inspire you

STROOM

Voor mensen die wat te vertellen hebben. Voor makers die wat te vertellen hebben.

Meer dan jij...

Beleef jij mee? Doe jij mee? Praat jij mee?

In seizoen 2023/2024 presenteren we, naast ruim 330 voorstellingen, meer bijzonders.
Iedereen is welkom en uitgenodigd om deel te nemen. 

Lees meer