Broos

Matzer Theaterproducties
Mon 18 Mar ’24 and Tue 19 Mar ’24
Een troostrijke voorstelling over zorg en zelfzorg
Mon 18 Mar ’24
and
Tue 19 Mar ’24

What's it like when people always ask about the person you care for, but rarely about you? What if you don't even ask yourself about you anymore? There's less and less of you left. And what happens if you just crumble? That is not possible. And so, you continue. Broos is a musical, poignant and hopeful performance about how you can lose yourself in the midst of caring for someone else, and it is inspired by conversations with mothers of care-intensive children. #Broos# shows the beautiful and difficult sides of a care story.

Broos is een muzikale, ontroerende en hoopvolle voorstelling over hoe je jezelf kwijt kunt raken in de zorg om een ander en is geïnspireerd op gesprekken met moeders van een zorgintensief kind. Broos toont de mooie én nijpende kanten van een zorgverhaal.

De voorstelling wordt gespeeld door actrice Lottie Hellingman en verrijkt met live muziek, gecomponeerd door Helge Slikker.

“Er zijn ontzettend veel gezinnen die te maken hebben met een extra zorgtaak. In heel veel gevallen is dat voor de omgeving een verborgen gebied. Collega’s, vrienden en zelfs familie weten heel vaak niet hoe groot de impact is en hoe ver die reikt. Hun verhaal is een verhaal dat nog te vaak niet gehoord of gezien wordt, omdat degene die extra zorg nodig heeft, vaak het middelpunt vormt.” - Madeleine Matzer - Schrijver en regisseur van Broos

Een goede aanleiding voor een gesprek
Na de voorstelling volgt een interactief gesprek met het publiek. Via de voorstelling en het nagesprek wil Matzer bijdragen aan de dialoog tussen ouders van zorgintensieve kinderen en hun sociale omgeving, zorgprofessionals, overheden en werkgevers, om het onderlinge begrip te vergroten. Dit levert, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, ook vaak nieuwe verbindingen op.

Meer dan jij...

Beleef jij mee? Doe jij mee? Praat jij mee?

In seizoen 2023/2024 presenteren we, naast ruim 330 voorstellingen, meer bijzonders.
Iedereen is welkom en uitgenodigd om deel te nemen. 

Lees meer