Er gaat nog iets heel moois gebeuren

Peter Heerschop en Viggo Waas
Reprise
Thu 16 Nov ’23 20:00 - 21:30
Vol schitterende anekdotes, pijnlijke stiltes, nieuwe ontdekkingen, wanhoop en oplossingen.
Thu 16 Nov ’23
20:00 - 21:30
  • Thu 16 Nov ’23
    20:00 - 21:30
    Hertog Jan Zaal

Peter and Viggo, half of the legendary cabaret group NUHR, are appearing on stage together. After Viggo's stroke last year, they feel even more urgency to perform. They are waiting for a special event. Which they think will come. They try bringing together everything that they are and that they have done together, including NUHR dialogues, Waiting For Godot and their shared fascination for top sport. They also try to process Viggo's stroke. What does that mean for them? They are searching for the secret of 'The Holy Grail of Friendship' in a performance about life and its disappearance. Full of wonderful anecdotes, painful silences, new discoveries, despair and solutions.

Ze proberen in de voorstelling Er gaat nog iets heel moois gebeuren alles wie zij samen zijn en hebben gedaan samen te brengen waarbij NUHR-dialogen, Wachten Op Godot en hun gezamenlijke fascinatie voor topsport aan bod komen. Ze verwerken ook samen het herseninfarct van Viggo. Wat betekent dat voor hen? Ze zoeken het geheim van De Heilige Graal van Vriendschap in een programma over het leven en het vervliegen daarvan. Vol schitterende anekdotes, pijnlijke stiltes, nieuwe ontdekkingen, wanhoop en oplossingen.

"bijzonder mooie, grappige en ontroerende voorstelling" ★★★★

De Volkskrant

Credits

Tekst en spel Peter Heerschop en Viggo Waas Regie Ruut Weissman

Meer dan jij...

Beleef jij mee? Doe jij mee? Praat jij mee?

In seizoen 2024/2025 presenteren we, naast ruim 330 voorstellingen, meer bijzonders.
Iedereen is welkom en uitgenodigd om deel te nemen. 

Lees meer