In May, Parktheater is organizing Let’s talk about Europe. For a week, we'll give theater makers, thinkers, and doers a platform to discuss life in the European Union.

In June, during the European Parliamentary elections, we will cast our vote that will determine the course of Europe. But what are we actually voting for, and does your opinion really matter? The European Parliament may seem distant, but in reality, it's very close by.

Because, we are Europe. The Netherlands is part of one of the largest unions of democracies in the world. Europe as a community of values ​​and ideals. During the Let's talk about Democracy festival in November 2023, we showed that democracy as we know it in the Netherlands is not self-evident. With an increase in autocratic leadership and a war at the European border, the importance of a united Europe has grown. The current times also call for major transitions in migration, climate, agriculture, and the economy that affect us all.

We are at a historic turning point: the story of Europe is being rewritten. During Let’s talk about Europe, we ask ourselves: what does Europe mean to me? How can we focus less on our differences and more on what unites us? How do we collectively determine the path to the future?

Let’s talk about it!


Theatermakers, denkers en doeners komen aan het woord over het leven in Europa. Tijdens De Grote Europashow sleuren De Kiesmannen je in een interactieve verkiezingsshow vol verrassingen door het politieke moeras. In de dansvoorstelling Kites deelt Roshanak Morrowatian de ervaringen van een kind op de vlucht. Het achtste leven van Theater Oostpool vertelt met veel humor een familiegeschiedenis tijdens de ondergang van de Sovjet Unie - een cruciale periode in Europa.

Tijdens Europa: wat wordt ons verhaal? praten dr Willeke Slingerland (lector Weerbare Democratie aan Saxion Hogeschool) en dr Rogier van der Wal (lector Ethisch Werken aan Fontys Hogeschool) over de invloed van Europese beslissingen op Eindhoven.

Het programma


Kom naar het mondige theaterfestival: Let’s talk about Europe. Bekijk hier het programma en kijk mee, praat mee, beleef mee.

Interactief programma


Zoek je graag de dialoog op? Laat je je graag inspireren? Dan mag je dit mondig festival niet missen! In een uiteenlopend theaterprogramma komen allerlei perspectieven op het leven in Europa aan bod. Wij zetten graag een stap verder: hoe komen we in gesprek en hoe zoeken we de verdieping op? Vanuit verdieping komt verbinding en dat is precies wat het Parktheater wil zijn, de verbindende factor. De verbindende factor tussen een diversiteit aan mensen, van alle generaties, met verschillende opinies.

Let’s talk about… 


Het Parktheater organiseert met Let’s talk about Europe het derde theaterfestival van een nieuwe reeks festivals binnen onze programmering. Onder de noemer Let’s talk about… zullen we de komende jaren vaker een maand lang een onderwerp centraal zetten. Een onderwerp wat past bij het Parktheater maar wat ook past bij waar de maatschappij behoefte aan heeft. We willen theater inzetten als het middel om met elkaar in gesprek te gaan over de onderwerpen die op dat moment leven en belangrijk zijn in de samenleving.