GAAFLAND

Theatrale avond over burgerparticipatie in Eindhoven

Het Nationale Theater (HNT) en Parktheater Eindhoven (PTE) koppelen het maken en beleven van theater aan de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. De participatie-samenleving is een hot item. We vragen ons af hoe de samenwerking tussen burgers en politici in werkelijkheid eigenlijk verloopt. Hoe staat het er in Eindhoven voor? Dit verkennen we in Gaafland. 

Theatrale avond
Gaafland is een theatrale avond over burgerparticipatie in Eindhoven gebaseerd op de openhartige verhalen van burgers en bestuurders uit de stad. In een mix van sprekers, conference, korte scènes en muziek komen kunst en kennis samen.
Met: Eindhovens Hiphop duo Frino, stadsdichter Iris Penning, spokenword-artiesten Carmen Verduyn en Terence 'Machete' van Lange, voormalig fotograaf des vaderlands Jan Dirk van der Burg, publicist Eva Rovers, acteur Mariana Aparicio, acteur Bram Coopmans en acteur Jaap Spijkers. 

Laagland
Gaafland
is gemaakt in aanloop naar de toneelvoorstelling Laagland van Het Nationele Theater. In dit toneelstuk, geschreven door Nathan Vecht, staat  een burgerparticipatie-traject tussen een nieuwbouwontwikkelaar en lokale bewoners centraal. Burgers doen op verschillende manieren hun best de problemen in de samenleving aan te pakken. Politici doen ook een duit in het zakje. Maar ondanks het feit dat iedereen vanuit de beste bedoelingen meedoet, loopt het uiteindelijk helemaal verkeerd. 

Verkenning met politici, bestuurders en burgers
Om te komen tot Gaafland organiseerden we een besloten verkenning met Eindhovenaren die zich al jaren verenigen in burgerinitiatieven en met Eindhovense politici, ambtenaren en bestuurders die zich op hun beurt inzetten voor hun stad. Tijdens de gespreken kwamen zowel de succesverhalen als de minder gelukte initiatieven aan bod. Theatermakers hebben de verhalen uit deze gespreksavonden artistiek vertaald in conference, korte scènes en muziek. 

Bekijk de aftermovie van Gaafland

De theatrale avond Gaafland vond plaats op 1 juni 2023 in Parktheater Eindhoven. In een mix van sprekers, conference, korte scènes en muziek komen kunst en kennis samen.
Te zien zijn: Eindhovens Hiphop duo Frino, stadsdichter Iris Penning, spokenword-artiesten Carmen Verduyn en Terence 'Machete' van Lange, voormalig fotograaf des vaderlands Jan Dirk van der Burg, publicist Eva Rovers, acteur Mariana Aparicio, acteur Bram Coopmans en acteur Jaap Spijkers. 

De Inspraakavond

De foto-expositie De Inspraakavond van Fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van der Burg, toont foto's van mensen tijdens inspraakavonden in Nederland. Hij heeft onder de titel ‘Nederland onder het systeemplafond’ de praktische uitwerking van de participatiesamenleving gefotografeerd.  Jan Dirk is bekend van zijn portretrubriek #heerlijkgenieten in Volkskrant Magazine.