MUZIEK MAATJES

MuziekMaatjes brengt generaties samen

Ouderen van WoonincPlusVitalis werken 12 weken lang samen met studenten van de opleiding Sociaal Werk van het Summacollege Zorg en Welzijn. MuziekMaatjes brengt 32 deelnemende senioren wat extra gezelligheid, doordat ze wekelijks een jonge student op bezoek krijgen. De 16 studenten krijgen op hun beurt de kans om praktijkervaring op te doen door het contact met ouderen. 

Op woensdag 5 juni betreden alle Muziek Maatjes het podium van het Parktheater voor een feestelijke afsluiting met voordrachten, optredens en mooie verhalen.

Samen broodjes eten
De 17-jarige Christel gaf zich op voor Muziek Maatjes om erachter te komen of ze in de toekomst met senioren wil werken. Daarvan is ze door haar maatjes Tiny (72) en Aaltje (82) nu helemaal overtuigd. “Ik vind het nog leuker dan verwacht”, vertelt de studente. “Het voelt alsof ik een reserve-oma en opa heb gevonden! “Als ik bij Aaltje binnenkom is de tafel altijd al gedekt om samen een broodje te eten en ook met Tiny kan ik zo anderhalf uur praten over zijn leven.” De band tussen Christel en haar maatjes is al zo hecht, dat ze ook na afloop van het project contact willen houden.

Feestelijke afsluiting
Woensdag 5 juni sluiten alle 48 deelnemers Muziek Maatjes gezamenlijk af in het Parktheater. Daar laten de student-seniorduo’s elkaar horen waar ze tijdens het muzikale maatjesprogramma aan hebben gewerkt. Twaalf weken lang werd er gekletst, muziek geluisterd, playlists gemaakt of samen gezongen. Elk duo betreedt het podium om een inkijkje te geven in hun ontmoetingen: er zijn voordrachten van gedichten, piano-optredens en afgelopen editie kwam er zelfs een compleet zangkoor langs.

Generaties samenbrengen met muziek
MuziekMaatjes is een initiatief van Club Goud, een sociale onderneming die zich inzet om senioren een fijne oude dag te bieden door door vrolijke ontmoetingen te organiseren tussen mensen van alle leeftijden “Het mooie aan Muziek Maatjes in Eindhoven is de win-winsituatie: iedereen wordt er beter van. De ouderen krijgen bezoek en komen weer eens in contact met een tiener, terwijl de studenten bij hun maatje alle ruimte krijgen om te oefenen op hun sociale vaardigheden”, vertelt Marion Peters, projectleider van Club Goud Eindhoven. Met Club Goud geloven we in de kracht van kunst en cultuur om gouden momenten te creëren die inspireren, ontroeren, zin geven en samenbrengen.

MuziekMaatjes is een samenwerking tussen Club Goud, Summa College, Wooninc en Parktheater. “Muziek Maatjes is voor de studenten van de opleiding Sociaal Werk van grote waarde”, vertelt Stagecoördinator Michel Frijters. “Veel studenten hebben een beeld van de ouderendoelgroep dat niet overeenkomt met de werkelijkheid. De studenten komen door de huisbezoeken op een laagdrempelige manier met de ouderen in contact, waardoor ze anders naar deze doelgroep gaan kijken. Een aantal studenten is door dit project zelfs geïnspireerd om te kiezen voor een stage bij een instelling in de ouderenzorg.”

Op dit moment onderzoeken Parktheater, Summa College en zorgorganisatie Lunet door middel van een pilot of dit project in aangepaste vorm ook meerwaarde kan opleveren voor Lunet. De eerste enthousiaste reacties van deelnemers stemmen positief en Lunet is van plan dit ook op te pakken in 2024/2025.