Parktheater introduceerde in 2012 het innovatiefonds en innovatietraject thinX; theater en innovatie 10.0. Onder deze noemer vindt een veelvoud aan activiteiten plaats, die niet alleen leuk en goed zijn om nu te doen, maar die allemaal ook een bijdrage leveren aan het theater van de toekomst. En aan onze kennis van die toekomst en mogelijke invloed op die toekomst.

Het theater is de uitdaging aangegaan om de toekomst van theater te onderzoeken en ondertussen dat theater ook al te gaan vormgeven. ‘De brug bouwen, terwijl je er overheen loopt’, wordt dat ook wel genoemd. En die brug naar de toekomst is nodig. Want wie vandaag niet innoveert, heeft morgen geen theater meer.

Samenwerking met jong talent: makers 
Het Parktheater biedt jonge theatermakers de kans om zich verder te ontwikkelen en een publiek op te bouwen. Dit doen we in de vorm van het zogenoemde artist in residence principe en coproducties. De jonge talenten die in seizoen 18/19 aansluiten bij thinX zijn regisseurs Michèle Rijzewijk, Hanna van Mourik Broekman en Anne van der Steen en danser en choreograaf Simon Bus. Zij maken ieder hun eigen productie in Pand P.

Makers die hun thinX-traject hebben afgerond zijn: Marcel Osterop, Kim Leeuw (Stichting Drift), André Grekhov, Leon van der Zanden, Oscar de Boer (Bende van Oz) en Jeroens Clan.

Samenwerking met jong talent: coproducties
Elk seizoen ondersteunen we ook diverse jonge talenten door met hen te coproduceren. In seizoen 18/19 maken we een coproductie met breakdancecrew The Ruggeds en choreografenduo Johnny Lloyd en Shailesh Bahoran.

Projecten
Onder de noemer van thinX vinden daarnaast diverse projecten plaats op het gebied van generaties, wetenschap en samenleving. Het Parktheater werkt samen met diverse groepen uit alle lagen van de samenleving, want theater is voor iedereen. Zo is er het jeugdplatform Wildpark. Met project Raak brengen we jongeren met verschillende culturele achtergronden in contact met theater en maken zij een eigen voorstelling. Ook verzorgen we in samenwerking met Studio040 en Vitalis live-registraties van voorstellingen in verpleeghuizen, zodat mensen die niet meer zelf naar het theater kunnen komen toch kunnen genieten van mooie voorstellingen. Ook wetenschap is een belangrijk thema gedurende het theaterseizoen. Het komt terug in de vorm van diverse theatercolleges.

Publicaties
thinX 2012-2013
thinX 2013-2014
thinX 2014-2015