Bewoners werken samen aan

een duurzame wereld
za 18 jan ’20 11:00 - 16:00
Elkaar inspireren, kennis delen en samen in gesprek, voeden de wortels van de stad
za 18 jan ’20
11:00 - 16:00
 • za 18 jan ’20
  11:00 - 16:00
  Geweest

Wat wil je zijn, wie ben je, waar sta je voor? Waar liggen jouw ‘wortels’? Steeds meer wordt het antwoord op deze vragen gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s, ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen).

Veel gemeenten maken beleid op basis van deze SDG’s en ook steeds meer bedrijven vertellen aan welke ontwikkelingsdoelen zij een bijdrage leveren. Maar het zijn juist actieve bewoners die met hun initiatieven dagelijks bijdragen aan een betere straat, wijk of stad.

Deze dag kom je te weten wat het belang is van de SDG’s, wordt duidelijk hoe je deze kunt verbinden aan jouw initiatief en krijgen actieve bewoners die hiermee al aan de slag zijn een podium. Professionals ontdekken hoe zij zich via gezamenlijke doelen kunnen verbinden aan bewonersinitiatieven. Zo ontstaat een basis voor gezamenlijke actie!


Kom ook!


Tijdens deze bijeenkomst krijgen bewonersinitiatieven een podium, kun je kennismaken met anderen die net als jij met dezelfde doelen bezig zijn, ontmoet je gelijkgestemden vanuit andere sectoren en worden verbindingen tussen partijen gelegd. Alles gericht op samenwerking om bij te dragen aan een betere wereld in 2030. Op zaterdag 18 januari 2020 nodigen wij jou uit om de handen ineen te slaan om samen dit grote doel te bereiken.

Aanmelden LSA-leden en meer informatie>>

Lees de blog>>

De powerpoint-presentaties:
Plenaire gedeelte ochtend
SDG-Nederland
Energietransitie in Mariahoeve
Parkinson2Beat
Voorbij SDG - washing: Economy for the Common Good
Samen op ontdekking naar je persoonlijke SDG affiniteit
Maatschappelijk speelveld panel


Duurzame ontwikkelingsdoelen


De SDG’s zijn zeventien doelen die bijdragen aan een prettigere en gezonde samenleving. Je kunt hierbij denken aan een buurtinitiatief wat ervoor zorgt dat de ouderen in de wijk zich minder eenzaam voelen (doel #3: goede gezondheid en welzijn), een bewonersgroep die een plan maakt voor het gezamenlijk gebruiken van zonnepanelen (doel #7: duurzame energie), of het aanleggen van een voedseltuin bij het buurthuis (doel #12: verantwoorde consumptie en productie).

Je merkt: alle doelen zijn direct of indirect verbonden aan het dagelijks leven. De SDG’s raken iedereen! En veel actieve bewoners, commons, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere professionals zijn hier (on)bewust elke dag mee bezig.

Programma

10.30 – 11.00 uur ontvangst
11.00 – 12.00 uur gemeenschappelijk gedeelte:

 • Welkomstwoord – Door de organisatoren van de bijeenkomst, dagvoorzitter Roland Kleve (de nieuwe directeur van de Academy for Leisure & Events, BUAS) en Marcel Oosterveer, wethouder financiën en bedrijfsvoering gemeente Eindhoven.
 • Opening – door Maresa Oosterman (directeur SDG Nederland). Waar komen de SDG’s vandaan, wat is het belang en waarom zijn ze ook voor bewonersinitiatieven belangrijk?
 • Bewoners als actieve speler in het maatschappelijke debat – Door Elly Reijnierse (Den Haag Mariahoeve). Link tussen de internationale en lokale context, een rol die je als bewoners moet pakken of veroveren.
 • Interview met 2 bewoners die de SDG’s in de praktijk brengen: Maud van Zandvoort & Stichting Ik Wil (Eindhoven)

12.00 – 13.00 uur lunchen en netwerken
13.00 – 14.00 uur verdiepingsgedeelte met workshops
14.10 – 15.10 uur tweede ronde workshops en paneldiscussie
15.15 uur dagafsluiting met terugblik en de vraag: 'Hoe nu verder?'
15.30 uur borrel & netwerken

Doorlopend:

 • Dialoogtafels: Studenten van Breda University faciliteren op een creatieve manier een dialoogtafel.
 • Markt: Tijdens de dag zal er in het Parktheater een markt georganiseerd worden waar verschillende (bewoners)initiatieven zichzelf presenteren. Van een duurzame educatiefiets naar een sportvereniging voor mensen met Parkinson: alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelen worden op de markt getoond.
 • Boom: Er is een speciale boom aanwezig. Het doel is om deze boom te laten reizen ‘zoals zijn wortels’. Het begin wordt gemaakt in Eindhoven. Dit kan groeien door de boom te verplaatsen naar andere delen van Nederland, zoals in een gemeentehuis, theater of andere ontmoetingsplek. De boom staat voor verbinding. Als deelnemers kun je jouw badge in de boom achterlaten. De organisatie achter de boom legt verbindingen, zorgt voor contact en een vervolg.