Frank van Eersel

Meer dan een theater

Naast een theaterfunctie met 450 voorstellingen hebben we ook een maatschappelijk hart. 

Raken

Parktheater Eindhoven heeft een publieke taak: ons verhouden tot onze tijd. Het theaterprogramma draagt daar voor een groot deel aan bij. Ons programma heeft tot doel bezoekers te raken. Dat kan met amusement. Maar ook door commentaar te leveren, door alle denkbare menselijke gedachten, fantasieën, dromen en meningen een plek te geven. 

Samenwerking 

Een meer raakbare samenleving bereik je door zoveel mogelijk ruimte te geven aan kunst, cultuur en creativiteit. Met de programmering in de Hofnar, Pand P, Vitalis, Natlab en de Geluksplekken en via Wildpark (jeugdplatform) hebben we een breed palet van podia om te mogen vullen, voor verbinding te zorgen en mensen mee te raken. Bovendien deelt Parktheater graag zijn kennis van theater en het (internationale) theater- en danslandschap.
 

Een maatschappelijk hart

Het Parktheater draagt zijn steentje bij aan een mooie en leefbare samenleving: een raakbare samenleving. De Dutch Happiness Week, innovatiefonds thinX en verschillende samenwerkingsverbanden met (maatschappelijke) organisaties in de stad zijn hier voorbeelden van.

Cookies
We gebruiken cookies om uw bezoek aan deze website zo plezierig mogelijk te maken. We onthouden bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen. Ook gebruiken we Google Analytics om inzage te krijgen in de gebruiksvriendelijkheid van de website en deze vervolgens te kunnen verbeteren.
Meer informatie