Lid van de Raad van Commissarissen

 

Parktheater Eindhoven N.V. komt graag in contact met geïnteresseerden voor de functie van

Lid van de Raad van Commissarissen


Organisatie en context
Parktheater Eindhoven N.V., in 1964 gesticht als Stadsschouwburg Eindhoven, is het theater voor Eindhoven en regio. De gemeente Eindhoven is enig aandeelhouder van de N.V.. Jaarlijks vinden er zo’n 450 tot 500 optredens plaats op het gebied van toneel, dans, opera, cabaret, comedy, musical, show, muziek, muziektheater en jeugdtheater. Parktheater is daarnaast initiatiefnemer van diverse festivals en participeert in PandP. Jaarlijks weten 250.000 tot 280.000 bezoekers hun weg te vinden naar het Parktheater.

Parktheater Eindhoven beschikt over een Grote Zaal (950 plaatsen), een kleine Kameleonzaal (150 plaatsen) en de Philipszaal (510 plaatsen).

In het Parktheater werken 120 medewerkers (52 FTE). De organisatie wordt aangestuurd door een directeur.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en het (on)gevraagd adviseren van de directie. De Raad vergadert daartoe zo’n 7 maal per jaar in formele zin. Daarnaast zijn de leden van de Raad aanwezig bij informele bijeenkomsten.

Parktheater Eindhoven streeft naar een veelzijdige raad met kennis van zaken en affiniteit met cultuur, theater en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De Raad van Commissarissen bestaat op dit moment uit vijf personen. De Raad werkt volgens de Code Cultural Governance. Leden van raad worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen worden herbenoemd. De officiële benoeming vindt plaats door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op voordracht van de Raad van Commissarissen. In verband met het rooster van aftreden neemt een lid van de Raad de komende periode afscheid. De raad komt daarom graag in contact met geïnteresseerden voor deze functie.

Profiel

Gelet op de aanwezige ervaring en competenties van de huidige Commissarissen, is de Raad op zoek naar kandidaten met het volgende profiel:


ALGEMENE PROFIELEISEN
- Academisch denk- en werkniveau;
- Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten;
- Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de directie;
- Affiniteit met het culturele werkveld;
- Professioneel en maatschappelijk actief;
- Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

SPECIFIEKE EISEN
Gezocht wordt naar kandidaten die in het bijzonder kennis van, en ervaring hebben met de culturele wereld in de regio. Vanwege de samenstelling van de Raad worden vrouwelijke belangstellenden in het bijzonder uitgenodigd te reageren.

Honorering
Aan de werkzaamheden als commissaris is geen honorering verbonden.

Procedure
Kandidaten worden verzocht de sollicitatie voor 15-10-2018 te mailen aan:  
de heer H. Nieuwenhuizen, secretaris van de Raad van Commissarissen via ‘nieuwenhuizen@parktheater.nl’.

Voor informatie over de functie kunt u terecht bij de heer G. Pastoor, directeur Parktheater via 040-2156156 of ‘pastoor@parktheater.nl’.

Ingangsdatum van de functie is in beginsel 01-01-2019.

Winkelmandje

U heeft geen voorstellingen in uw winkelmandje.

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.