Presentatie workshop: Wie ben ik

Carte Blanche
Sat 23 Mar ’24 and Sun 24 Mar ’24
Sat 23 Mar ’24
and
Sun 24 Mar ’24

Someone lies on top of a large sheet of paper. What's going to happen? The contours are drawn, lying still for a moment is paramount, the boundaries are determined. Then, the work can begin: fantasize, play, move, paint, tell stories, sometimes amid struggle but also just as naturally as you breathe in and out. Participants from Lunet, who have never been on stage before, will become acquainted with movement, visual work and creating a story in this workshop. Ultimately, they will present that story on stage.

  • Collaboration between Carte Blanche, Lunet and the Parktheater
  • Directed by: Stefan Jung

Dan kan het werk beginnen: fantaseren, spelen, bewegen, schilderen, vertellen, soms met strijd dan weer even vanzelfsprekend zoals je in- en uitademt. Deelnemers van Lunet die nog nooit op een podium hebben gestaan, maken in deze workshop kennis met beweging, beeldend werken en een verhaal maken. Tenslotte presenteren ze dat verhaal op het podium. Een samenwerking tussen Carte Blanche, Lunet en het Parktheater. 

Credits

Regie Stefan Jung Spel deelnemers van Lunet

Meer dan jij...

Beleef jij mee? Doe jij mee? Praat jij mee?

In seizoen 2023/2024 presenteren we, naast ruim 330 voorstellingen, meer bijzonders.
Iedereen is welkom en uitgenodigd om deel te nemen. 

Lees meer