MOMENTUM dans- en muziekavontuur van start in Eindhoven


Elkaar ontmoeten met een onbevangen blik – dat staat centraal bij het nieuwe improvisatieproject van PRA Muziektheater waarin verschillende doelgroepen en disciplines samenkomen. De komende periode staat in het teken van kennismaking, samenwerken en repeteren. En vanaf eind september staan er voorstellingen in Eindhoven, Breda en Roosendaal op het programma. 

MOMENTUM is een intergenerationeel en laagdrempelig muziektheaterproject met Eindhovense kinderen, vitale ouderen en kwetsbare deelnemers met verschillende achtergronden. Ze worden samengebracht met leden van Theaterwerkplaats Tiuri, professionele dansers, musici en kunstvakstudenten. 

Allen volgen een uitgebreid workshoptraject onder begeleiding van professionele musici en dansers die de kunst van het improviseren beheersen. Rode draad is het samenkomen van mensen uit verschillende leefwerelden. Al dansend leren kinderen en ouderen elkaar kennen, dagen ze elkaar uit en komen ze tot een muzikale dialoog. Een extra uitdaging in deze periode van de 1,5 meter samenleving is dat iedereen op afstand met elkaar contact gaat maken, danst en musiceert. En ook het publiek op afstand onderdeel wordt van de voorstelling. 

Voorstellingen
Na uitstel van enkele maanden door  COVID-19 is toch besloten door te gaan met het maken van de voorstelling MOMENTUM. Het artistieke team van PRA heeft in labs met deelnemers studie gedaan naar hoe je op afstand toch contact met elkaar kunt maken via dans en muziek. 
Het is een lichtvoetige voorstelling over nieuwsgierigheid, contact en geborgenheid. Eindresultaat is een reeks voorstellingen waarin óók het publiek deelnemer is. Ter plekke wordt het publiek, dat zich in een setting rondom het speelvlak bevindt, betrokken bij de dynamiek, de muziek, de beweging en het plezier. Toeschouwers worden vanzelfsprekend onderdeel van de voorstelling en andersom worden deelnemers publiek.
 
Duurzame relatie
Minstens zo belangrijk als het geven van voorstellingen is het ontwikkelen van een duurzame relatie tussen de jonge en oudere deelnemers, tussen dans- en theaterplaatsen en woonzorgcentra. Het project bestaat uit voorbereidende workshops, voorstellingen en een vervolgtraject waarin de wederzijdse banden worden uitgediept en verstevigd. 

Artistieke leiding
De artistieke leiding van MOMENTUM is in handen van Monique Masselink van PRA Muziektheater. Andrea Beugger en Dries van der Post tekenen voor de choreografie en staan ook zelf als danser op het podium. De muziek is gemaakt en wordt uitgevoerd door violist Noa Eyl, slagwerk door Bernt Nellen en accordeonist Bart Leliveld. Vanaf eind september tot half oktober is MOMENTUM te zien op diverse locaties.

PRA Muziektheater
PRA Muziektheater maakt dans- en muziekvoorstellingen met mensen voor wie het beleven en maken van kunst niet vanzelfsprekend is. Dansers en muzikanten gaan met kinderen en senioren, met studenten van kunstopleidingen en theatermakers op onderzoek uit; ze dagen elkaar uit, ontdekken, luisteren, bewegen, maken muziek, dansen... Zo verleggen mensen uit verschillende generaties hun grenzen, maken ze contact en groeit hun vertrouwen. Voor henzelf, familieleden en verzorgenden is het een levendige en stimulerende ervaring. 

PRA werkt in deze productie samen met Parktheater Eindhoven, Vitalis, Theaterwerkplaats Tiuri, Podium Bloos, Cultuur Compaan Roosendaal, Roosendaal Danst.

Speellijst
27 september, Schouwburg de Kring, Roosendaal
4 oktober, DOMUSDELA Eindhoven 
18 oktober, Podium Bloos Breda 

Reactie van een bezoeker: 'Het publiek wordt meegevoerd door de kracht van de artiesten. Die zijn van alle leeftijden en versmelten als het ware met elkaar.'
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
 
Op zaterdag 5 september om 14.00 uur ontmoeten musici, dansers, professioneel en amateur, jong en oud, elkaar tijdens de eerste kennismakingsworkshop in het Parktheater. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. 

U bent ook welkom op: 
26 sep 10.00-17.00 uur Generale repetitie
28 sep 14.00-16.00 uur workshop met de ouderen. 

Voor interviews, het bijwonen van een workshop, het bezoeken van een voorstelling, het opvragen van beeldmateriaal of voor meer informatie: mail naar monique@pramuziektheater.nl of bel 06 - 51 61 08 98. 

www.pramuziektheater.nl 
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn